Hoe kunt u 9% rendement behalen?

Investerings-rendementsberekening - bij één box Download als PDF
Investering Prijs Aantal Totaal
Type 1.B GaragePark Blaricum €18.990,00 1 €18,990.00
Totaal €18.990,00
Huurinkomsten Per maand Per jaar Aantal Totaal
Type 1.B GaragePark Blaricum €145,00 €1.740,00 1 €1.740,00
Totaal €1.740,00
Kosten Per maand Per jaar Aantal Totaal
Servicekosten type 1.B eigenaar Blaricum €6,17 €74,04 1 €74,04
Servicekosten gebruiker Blaricum * €13,99 €167,88
WOZ-belasting eigenaar ** €77,00 1 €77,00
WOZ-belasting gebruiker ** €62,00
Totaal €151,04
Optioneel
Verhuurbeheer*** €8,00 €96,00 €96,00

* Deze kosten worden doorbelast aan de huurder. De VvE regelt het gehele onderhoud en de verzekeringen van het park. Alle kosten zijn dus ingebrepen in de servicebijdrage.

** U bent jaarlijks WOZ-belasting verschuldigd over uw eigendommen. Dit is een percentage van de door die gemeente opgelegde WOZ-waarde. De WOZ-belasting op bedrijfspanden is opgesplitst in een eigenaars- en gebruikersdeel. Het gebruikersdeel wordt doorbelast aan de huurder. LET OP! Deze bedragen verschillen per gemeente. Genoemde bedragen zijn gebaseerd op GaragePark Nieuwegein, belastingjaar 2015. De gemeente Blaricum heeft de exacte bedragen nog niet vastgesteld.

*** Desgewenst kunt u het verhuurbeheer uit handen geven. Voor een vast bedrag per maand worden veelvoorkomende werkzaamheden uit handen genomen, waaronder: het opmaken en versturen van facturen, het debiteurenbeheer, het contact met de huurder, het opstellen van de afrekeningen, etc. 

Let op: alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Eenmalige kosten Prijs Aantal Totaal
Eenmalige toetreding VvE 1.B €114,72 1 €114,72
Rendement
Bruto huurrendement (uitgaande van 100% verhuur op jaarbasis) 9%

 

Investerings-rendementsberekening - bij investing € 100.000,- + Download als PDF
Investering Prijs Aantal Totaal
Type 1.B GaragePark Purmerend Baanstee €19.990,00 2 €39.980,00
Type E.3 GaragePark Purmerend Baanstee €36.990,00 2 €73.980,00
Totaal €113.960,00
Huurinkomsten Per maand Per jaar Aantal Totaal
Type 1.B GaragePark Purmerend Baanstee €149,00 €1.788,00 2 €3.576,00
Type E.3 GaragePark Purmerend Baanstee €279,00 €3.340,00 1 €6.696,00
Totaal €10.272,00
Kosten Per maand Per jaar Aantal Totaal
Servicekosten type 1.B eigenaar Purmerend Baanstee €9,16 €109,92 2 €219,84
Servicekosten type E.3 eigenaar Purmerend Baanstee €14,66 €175,92 2 €351,84
Servicekosten gebruiker Purmerend Baanstee * €18,99 €227,88
WOZ-belasting eigenaar ** €35,24 4 €140,96
WOZ-belasting gebruiker ** €28,19
Totaal € 712,64
Optioneel
Verhuurbeheer *** €8,00 €96,00 4 €384,00

* Deze kosten worden doorbelast aan de huurder. De VvE regelt het gehele onderhoud en de verzekeringen van het park. Alle kosten zijn dus ingebrepen in de servicebijdrage. 

** U bent jaarlijks WOZ-belasting verschuldigd over uw eigendommen. Dit is een percentage van de door die gemeente opgelegde WOZ-waarde. De WOZ-belasting op bedrijfspanden is opgesplitst in een eigenaars- (€ 35,24) en gebruikersdeel (€ 28,19). Het gebruikersdeel wordt doorbelast aan de huurder. LET OP! Deze bedragen verschillen per gemeente. Genoemde bedragen zijn gebaseerd op GaragePark Almere, belastingjaar 2015. De gemeente Purmerend heeft de exacte bedragen nog niet vastgesteld.

*** Desgewenst kunt u het verhuurbeheer uit handen geven. Voor een vast bedrag per maand worden veelvoorkomende werkzaamheden uit handen genomen, waaronder: het opmaken en versturen van facturen, het debiteurenbeheer, het contact met de huurder, het opstellen van de afrekeningen, etc. 

Let op: alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Eenmalige kosten Prijs Aantal Totaal
Eenmalige toetreding VvE 1.B €162,50 2 €325,00
Eenmalige toetreding VvE E.3 €260,00 2 €520,00
Rendement
Bruto huurrendement (uitgaande van 100% verhuur op jaarbasis) 9%

 

Of maak direct een afspraak!

Afspraak maken
Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist of onvolledig is. Verder kan de informatie niet van toepassing zijn op een afwijkende of specifieke situatie van een belegger. GaragePark staat daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze internetsite aangeboden informatie.